GẠO HỮU CƠ THẦN NÔNG ONG BIỂN

có hai hợp chất Momilactone A cao gấp 100 lần, hợp chất Momilactone B bằng 50 lần so với các loại gạo hữu cơ ở Nhật Bản. Như vậy gạo Hữu cơ Thần Nông Ong Biển vượt trội hơn so với gạo ở Nhật Bản

GẠO HỮU CƠ THẦN NÔNG ONG BIỂN

Scroll